B+ AB är Mattias Bergman, som sedan 2015 hjälper till att förändra företag och organisationer med utgångspunkt i förändringsledning, digitaliseringsförmågor och evidensbaserad problemlösning.


E-mail

Linkedin


Panda
Jättepandan är en del av B+ identitet, men inte bara ett sätt att renommésnylta på världens charmigaste djur.  Missionen är att hjälpa till i kampen för pandans överlevnad.

Bplus AB stöder WWF:s verksamhet.