En grund för B+ arbete är övertygelsen om att världen blir allt bättre att leva i för de flesta människor. Tillsammans med andra seniora specialister är B+ också del av nätverket Commercial Content.